The Products

Please also download Företagspresentation

Generating AB är ett bolag med rådgivande verksamhet för affärsutveckling av företag inom livsstilsbranschen som specialitet. Bolaget ägs och drivs av Jonas Ericsson och tillhandahåller framförallt kvalificerad rådgivning inom affärsutveckling, marknadsfrågor och idéstrukturering.

Generating AB hjälper också till med handgripliga uppdrag som att;
–      sätta upp en butik i London på tre månader
–      koordinera en affärsdelegation till Sverige eller Sydostasien
–      skapa en plattform och nätverk på en ny marknad
–      göra en snabbanalys och åtgärdsförslag av nuläget
–      ge föreläsningar om värdet av nyfikenhet för dagens företagare
–      projektledning inom relevanta områden

Självklart utför vi konsulttjänster under kortare eller längre tid för specifika uppdrag, viss arbetsavlastning och interimslösningar för viktiga positioner. Men vi är också helt enkelt tillgängliga per timme med vår expertis och vilja att hjälpa er nå längre i företagandet.

Generating AB ska ge klienten ett behövande handtag under kanske en kritisk period men också ett nytänkande till att se nya möjligheter som ska generera långsiktig lönsamhet.

Bolagets samlade produkt består av:
Affärsutveckling
Handgripliga konsultuppdrag
Motivation och Inspiration
Idéutveckling

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Generating AB is a consulting company with business development for companies within the lifestyle industry as speciality. The company is owned and operated by Jonas Ericsson and notably provides expert advice in business development, marketing and idea structuring.

Generating AB also helps out with hands-on assignments such as;
–      put up a store in London in three months
–      coordinate a business delegation to Sweden or Southeast Asia
–      make a quick analysis and suggest actions of current situation
–      create a platform and network on a new market
–      give lectures on the importance of curiosity within business of today
–      project implementation within relevant areas

Of course we do consultancy services for shorter or longer periods for specific projects, work-relief and interim solutions for important positions. We are also available by the hour with our expertise and willingness to help you go further with your business.

Generating AB shall give the client a helping hand during a critical time but also new perspectives to gain the ability in seeing new opportunities which will generate profits above average.

The company’s product consists of:
Business Development
Hands-on consultancy service
Motivation and Inspiration
Idea Development

liten-glad