Talks for Motivation and Inspiration

226352_20952881920_4437_n

Motivation and inspiration for entrepreneurs, creators and all the rest are the talks that Jonas Ericsson has in the theme of entrepreneurship. He takes off from his book
Can – the story of when I became an international entrepreneur
in which he de-dramatize entrepreneurship and make people see their own possibility to grab hold of their own ideas and maybe to start a business. He talks about his own experiences from having started up and managed companies in both Singapore and Sweden. These talks and lectures are combined with workshops in which the whole process – from idea to reality – is run through and explained in an easy and simple way. One important part is his words about the market and how you plan and work it.

Motivation och inspiration till entreprenörer, kreatörer och alla andra, är de föreläsningar som Jonas Ericsson håller i ämnet entreprenörskap. Han utgår från sin bok
”Can! – historien om när jag blev internationell entreprenör”
där han avdramatiserar entreprenörskap och får människor att se sin egen möjlighet till att ta tag i en idé och kanske skapa ett företag. Han talar utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper från att bland annat ha startat upp och drivit företag i både Sverige och Singapore. De här föreläsningarna kopplas ihop med så kallade work-shops där hela förloppet – från idé till verklighet – gås igenom och förklaras på ett enkelt och lättbegripligt sätt. En viktig del är också marknaden och planeringen för hur man jobbar med den.

6280_113428024192_534794192_2090234_6186010_n 6280_113428019192_534794192_2090233_5125746_n