Idea development

Jonas Ericsson Generating AB is also available for people who are in the start-up phase of their entrepreneurship. We offer help with the development and evaluation of ideas, planning and structuring the business plan, marketing plan and operational plan. This is done with the motto of “not to make it more difficult than it is” regarding to the creator of the idea and entrepreneur.

Generating AB är också tillgängligt för människor i uppstartsfasen av sitt entreprenörskap. Det erbjuder att hjälpa till vid utveckling och bedöming av idéer, planering och utformning av affärsplan, marknadsplan och genomförandeplan. Fortfarande med devisen att ”inte göra det krångligare än vad det är” för kreatören eller idéskaparen.