Growth – Profits – Perspectives

Growth – Profits – Perspectives

Tillväxt – Lönsamhet – Perspektiv

Generating AB ägs och drivs av Jonas Ericsson och tillhandahåller framförallt kvalificerad rådgivning inom affärsutveckling, marknadsfrågor och idéstrukturering, men även handgripliga uppdrag som föreläsningar och genomförande av projekt. Konsulttjänster under kortare eller längre tid för specifika uppdrag, avlastning och interimslösningar, eller helt enkelt per timme.
liten-glad
Generating is owned and operated by Jonas Ericsson and notably provides expert advice in business development, marketing and idea structuring, but also hands-on assignments such as lectures and project implementation. Consultancy for shorter or longer periods for specific projects, work-relief and interim solutions, or simply by the hour. _DSC7880-liten We love to work with business development and companies’ progress on the international market . To give new perspectives, hope and ideas for new business activities.