Networks

 

Singapore port

SME’s and other players on the local markets in Sweden, Singapore and rest of the world, have to start to create and make use of different networks  to be able to set a foundation for an eventual export later on. The local and regional markets in Singapore and Sweden are too small in our globalized market of today 2012.
Nowadays it has become so much easier to build up your own networks to get your hands on new opportunities and possible possibilities within and outside your current market.
I just say; Facebook, Twitter and last but not least, LinkedIn.

Småföretagare och andra måste också börja skapa och använda nätverk både i Sverige och utomlands och på det sättet kunna börja lägga grunden till att exportera. Sverige och dess närmarknad är för liten idag i vår globala marknad, och det har blivit lättare att bygga nätverk och möjligheter både nationellt och utomlands med hjälp av Internet som tex Facebook, Twitter och LinkedIn.